Chodkiewicz Jan Karol (1560-1621) - wybitny wódz polski, od 1600 r. hetman polny litewski, a od 1605 r. hetman wielki litewski; Chodkiewicz był wybitnym strategiem i jednym z najwybitniejszych dowódców polskich; w roku 1605 zwyciężył Szwedów w bitwie pod Kircholmem, a w latach 1611-1612 dowodził wojskami polskimi w Rosji; podczas rokoszu Zebrzydowskiego opowiedział się po stronie króla Zygmunta III Wazy i pokonał wojska rokoszan pod Guzowem; zmarł w 1621 r. podczas obrony Chocimia przed wojskami tureckimi.