Doroszenko Piotr (1627-1698) - wódz ukraiński, w latach 1665-76 hetman prawobrzeżnej Ukrainy; w oparciu o sojusz z Turcją i Tatarami dążył do uniezależnienia Ukrainy od Polski i Rosji; w 1669 r. poddał prawobrzeżną Ukrainę Turcji a w 1676 r. oddał ją pod protektorat Rosji; wkrótce został pozbawiony hetmaństwa i zesłany do Wiatki.