Koniecpolski Stanisław (1591-1646) magnat ukraiński i jeden z najznakomitszych wodzów polskich; w 1610 r. brał udział w bitwie pod Kłuszynem; w 1619 r. został hetmanem polnym Koronnym; w 1620 uczestniczył w bitwie pod Cecorą, podczas której dostał się do niewoli tureckiej; po wykupieniu uczestniczył w tłumieniu powstania kozackiego, a w 1626 r. objął naczelne dowództwo w walce ze Szwedami na Pomorzu i odniósł kilka znaczących sukcesów - m.in. pobił wojska Karola Gustawa pod Trzcianą; w 1632 r. został hetmanem wielkim koronnym; w kolejnych latach z powodzeniem walczył z Turkami i Tatarami - m.in. w 1644 r. zwyciężył pod Ochmatowem; Stanisław Koniecpolski był przede wszystkim utalentowanym dowódcą kawalerii, ale doceniał znaczenie sił ognia i dążył do zwiększenia liczby piechoty w wojsku polskim.