Żółkiewski Stanisław (1547-1620) - wybitny polski dowódca wojskowy, od 1588 r. hetman polny koronny, od 1613 r. hetman wielki koronny, a od 1617 r. kanclerz wielki koronny; uczestniczył w wyprawie moskiewskiej oraz w walkach ze Szwedami, Tatarami i powstańcami kozackimi; mimo, że nie był przeciwnikiem prohabsburskiej polityki Zygmunta III Wazy, podczas rokoszu Zebrzydowskiego stanął po jego stronie i w 1607 r. pokonał rokoszan pod Guzowem; w 1610 r. odniósł świetne zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem, w której pokonał armię rosyjską, zmierzającą z odsieczą dla oblężonego Smoleńska, a następnie zajął Moskwę i wziął do niewoli cara Wasyla IV Szujskiego i jego brata, Dymitra Szujskiego; poległ w 1620 r. w stoczonej z wojskami tureckimi bitwie pod Cecorą.