Fryderyk Wilhelm I z dynastii Hohenzollernów (1688-1740) - syn Fryderyka I Hohenzollerna i Zofii Charlotty Hanowerskiej, od 1713 r. król pruski; zreformował i powiększył do 88 000 żołnierzy armię pruską - zreorganizował pobór i wprowadził bezduszną politykę kija (tzw. dryl pruski); popierał rozwój handlu - zastosował skrajny system merkantylistyczny.