Stephenson George (1781-1848) - brytyjski inżynier i wynalazca; zbudował pierwszą lokomotywę, a w 1825 r. pierwszą linię kolei publicznej na trasie Stockton-Darlington; w 1829 r. wraz z synem Robertem zbudował parowóz Rocket; uważany jest za „ojca kolei parowych”.