Kant Immanuel (1724-1804) - niemiecki filozof, prof. logiki i metafizyki; w zakresie teorii poznania głosił pogląd  o czynnej roli świadomości w procesach poznawczych - przedmiot poznawany jest produktem podmiotu poznającego; w zakresie etyki twierdził, że słuszne działanie polega na dostosowywaniu się do stanowionego przez rozum prawa, które dyktuje imperatyw kategoryczny; Immanuel Kant napisał m.in. dzieła: Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego rozumu oraz Krytyka władzy sądzenia.