Dembowski Edward (1822-1846) – działacz rewolucyjno-demokratyczny, filozof i publicysta; był współtwórcą i redaktorem „Przeglądu Naukowego” w latach 1842-1843; należał do grona przywódców Związku Narodu Polskiego, był członkiem Związku Plebejuszy; Dembowski był zwolennikiem radykalnych reform społecznych i szybkiego wybuchu powstania; w czasie powstania krakowskiego w 1846 r. był sekretarzem dyktatora Jana Tyssowskiego i faktycznym przywódcą powstania; zginął 27 II 1846 r. z rąk żołnierzy austriackich, gdy na czele procesji szedł agitować wśród chłopów.