Cegielski Hipolit (1813-1868) przemysłowiec i działacz społeczny, czołowy przedstawiciel pracy organicznej; w 1840 r. założył w Poznaniu firmę handlową, a w 1855 r. fabryki narzędzi i maszyn rolniczych; był również założycielem i redaktorem „Gazety Polskiej” i wydawcą „Dziennika Poznańskiego”; w roku 1849 był posłem sejmu pruskiego; ponadto był prezesem Towarzystwa Rolniczego w Wielkopolsce i zasłużonym działaczem Towarzystwa Naukowej Pomocy.