Giełgud Antoni (1792-1831) generał polski; w 1818 r. w randze pułkownika wystawił na Litwie 21 pułk, którym dowodził; stopień generała brygady otrzymał w 1818 r.; podczas powstania listopadowego odznaczył się w bitwach pod Wawrem i Białołęką; od 28 II 1831 r. dowodził 2 dywizją piechoty; po bitwie pod Ostrołęką bez powodzenia działał na Litwie; został zastrzelony przez jednego z żołnierzy podczas składania broni po przekroczeniu granicy z Prusami.