Rybiński Maciej (1784-1874) – generał polski; jako oficer armii Księstwa Warszawskiego uczestniczył w wojnie z Austrią w 1809 r. i wyprawie na Rosję Napoleona Bonaparte;  następnie służył w armii Królestwa Polskiego; uczestniczył w powstaniu listopadowym i od 9 IX do 5 X był wodzem naczelnym; na czele wojska przekroczył granicę Prus i udał się na emigrację; w okresie Wiosny Ludów w latach 1848-49 pertraktował z władzami francuskimi i włoskimi.