Dunant Jean Henri (1828-1910) – szwajcarski filantrop, inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; przyczynił się do uchwalenia w 1864 r. konwencji genewskiej; w 1901 r. wspólnie z F. Passym otrzymał przyznaną w tym roku po raz pierwszy Pokojową Nagrodę Nobla.