Pius IX /Giovanni Maria Mastai Feretti (1792-1878) – papież w latach 1846-1878; za jego pontyfikatu doszło do zjednoczenia Włoch  – nie pogodził się z włączeniem Państwa Kościelnego do zjednoczonych Włoch i ogłosił się więźniem Watykanu; zatwierdził dogmat o Niepokalanym Poczęciu Marii Panny i o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności; w 2000 r. został beatyfikowany.