Zola Émile (1840-1902) – francuski pisarz, czołowy przedstawiciel naturalizmu; początkowo pracował jako dziennikarz i urzędnik; karierę literacką zapoczątkował tomem opowiadań Contes à Ninon wydanym w 1864 r.; w 1871 r. rozpoczął wydawanie 20-tomowego cyklu powieści naturalistycznych Rougon-Macquartowie, Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa, zawierającego m.in. takie powieści jak: W matni, Nana, Germinal, Klęska; w 1898 r. , wydając artykuł Oskarżam!, zaangażował się w obronę niesłusznie oskarżonego A. Dreyfusa.