Bülow Bernard (1849-1929) – niemiecki polityk i dyplomata, w latach 1900-1909 był kanclerzem II Rzeszy oraz premierem Prus, a w latach 1914-1915 ambasadorem niemieckim we Włoszech; jako kanclerz skupiał się głownie na sprawach zagranicznych i prowadził politykę imperialną i mocarstwową – doprowadził do interwencji niemieckiej w Chinach oraz rozbudował flotę niemiecką; w polityce wewnętrznej popierał interesy wielkiego przemysłu i zwalczał socjaldemokrację; wobec Polaków w zaborze pruskim prowadził politykę wrogą - germanizował szkolnictwo i wprowadził prawa wyjątkowe przeciw Polakom.