Mendelson Stanisław (1857-1913) – polski działacz socjalistyczny i publicysta; był organizatorem pierwszych kółek socjalistycznych w Polsce, współzałożycielem II Proletariatu (1888 r.) i II Międzynarodówki (1889 r.) oraz inicjatorem zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu (1892 r.) i współautorem Programu socjalistów polskich (tzw. Programu brukselskiego); Mendelson był współzałożycielem i redaktorem „Równości”, „Przedświtu” oraz „Walki Klas”; po 1908 r. współpracował z krakowskim „Czasem”, warszawskim „Słowem” i „Przeglądem Codziennym”.