Waryński Ludwik (1856-1889) – działacz i ideolog polskiego ruchu socjalistycznego; w latach 1876-78 uczestniczył w zakładaniu pierwszych kółek socjalistycznych w Królestwie Polskich; był jednym z autorów polskiego ruchu socjalistycznego, zwanego programem brukselskim; po procesie socjalistów w Krakowie w 1880 r., w którym został uniewinniony, przebywał na emigracji w Szwajcarii, gdzie współredagował „Równość” i „Przedświt”; po powrocie do Warszawy w 1882 r. współtworzył I Proletariat; w 1883 r. został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a następnie skazany na katorgę; zmarł w twierdzy szlisselburskiej w 1889 r.