Julian Apostata (332-363 r.) – bratanek Konstantyna I Wielkiego, w 355 r. został wysłany do Galii w celu objęcia tam władzy; w 361 r. został obwołany cesarzem rzymskim; Julian Apostata był wychowany w religii chrześcijańskiej, ale porzucił wiarę i wrócił do pogaństwa; zginął w 363 r. podczas wyprawy wojennej na Persję.