Janus – rzymskie bóstwo uznawane za opiekuna drzwi, bram i przejść, odźwiernego nieba oraz boga wszelkiego początku i końca; w Rzymie miał świątynię o czterech bramach, które otwierano na czas wojny i zamykano po jej zakończeniu; w sztuce przedstawiano go jako mężczyznę o dwóch przeciwlegle zwróconych twarzach; był mu poświęcony każdy pierwszy dzień miesiąca, od jego imienia pochodzi nazwa pierwszego miesiąca w roku (januarius), a jego największym świętem był Nowy Rok.