Perun - w mitologii słowiańskiej bóg gromu i burzy; naczelne bóstwo dynastii Rurykowiczów; według Powieści dorocznej w Kijowie w 980 r. stał jego drewniany posąg ze srebrną głową i złotymi wąsami; w Peryni pod Nowogrodem Wielkim został odkryty ośrodek jego kultu w postaci kolistego rowu, przypuszczalnie otaczającego posąg; Perunowi były poświęcone dęby.