Fryderyk August (1750-1827)  – elektor saski, Konstytucją 3 maja z 1791 r. był przewidziany na następcę Stanisława Augusta Poniatowskiego; od pokoju poznańskiego z Francją  z 11 XII 1806 r. król saski; układem tylżyckim z 1807 r. został wyznaczony na władcę Księstwa Warszawskiego; pod naciskiem uczestników kongresu wiedeńskiego został zmuszony zrzec się Księstwa Warszawskiego, a 1/3 terytorium Saksonii musiał oddać Prusom.