Sapieha Kazimierz Nestor (1757-1798) – książę i generał artylerii litewskiej; początkowo należał do magnackiej opozycji antykrólewskiej, której przewodził Franciszek Ksawery Branicki; jako poseł na Sejm Czteroletni pod wpływem Stanisława Małachowskiego przyłączył się do zwolenników Konstytucji 3 maja; w 1792 r. sprzeciwiał się przedwczesnemu zakończeniu wojny z Rosją i uczestniczył w powstaniu Kościuszkowskim (1794 r.); po upadku powstania wyjechał do Wiednia, gdzie zmarł.