Constant Benjamin (1767-1830) – francuski polityk i pisarz; j podczas rewolucji we Francji związał się z opozycją antyjakobińską; jako przeciwnik Napoleona w latach 1802-1814 przebywał na emigracji w Szwajcarii; ako autor dzieł politycznych, broszur i artykułów wniósł duży wkład w rozwój filozofii politycznej; uchodzi za jednego z twórców liberalizmu.