Karol Albert (1798-1849) – syn Karola Emanuela z dynastii sabaudzkiej i Mari Krystyny Wettyn; w 1831 r. został królem Sardynii; po objęciu tronu przeprowadził szereg reform w duchu liberalnym; po wybuchu rewolucji w 1848 r. ogłosił konstytucję i wypowiedział wojnę Austrii; po poniesionych klęskach w bitwach pod Custozą i Novarą w 1849 r. abdykował na rzecz syna Wiktora Emanuela II i schronił się w klasztorze, gdzie wkrótce zmarł.