Kossuth Lajos (1802-1894) – węgierski bohater narodowy, przywódca rewolucji węgierskiej 1848-1849 – najpierw był ministrem finansów, a następnie stanął na czele Komitetu Obrony Narodowej; był twórcą armii węgierskiej, na jego wezwanie sejm węgierski 19 IV 1849 proklamował niepodległość Węgier; po upadku rewolucji przebywał na emigracji w Turcji, w Wielkiej Brytanii; w 1859 r. zainicjował utworzenie legionu węgierskiego, który walczył u boku Garibaldiego.