Metternich Klemens (1773-1859) – wybitny polityk austriacki; w 1809 r. został ministrem spraw zagranicznych Austrii, a w 1821 r. również kanclerzem; w swojej działalności wspierał monarchię i zwalczał liberalizm, a w polityce międzynarodowej dążył do utrzymania równowagi sił w Europie; odegrał znaczącą rolę na kongresie wiedeńskim (1815), dzięki czemu zapewnił Austrii hegemonię w Związku Niemieckim i we Włoszech; był głównym inspiratorem Świętego Przymierza; podczas rewolucji w 1848 r. został zmuszony do dymisji.