Talleyrand Charles/Talleyrand-Périgord Charles-Maurice de (1754-1838) – wybitny francuski polityk i dyplomata; w 1788 r. został biskupem Autun, jednak zwolennik rewolucji francuskiej i sekularyzacji dóbr kościelnych w 1791 r. został ekskomunikowany przez papieża; działalność dyplomatyczną rozpoczął w 1792 r.; podczas dyktatury jakobinów uciekł do Stanów Zjednoczonych; a po powrocie za rządów dyrektoriatu i za rządów Napoleona sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych; po upadku Napoleona przyczynił się do restauracji Burbonów i reprezentował Francję na kongresie wiedeńskim; w 1830 r. poparł Ludwika Filipa I.