Buonarroti Filippo (1761-1837) – włoski prawnik i rewolucjonista o poglądach republikańskich i antyklerykalnych; działał gównie we Francji – podczas rewolucji francuskiej 1789-1799 r. należał do klubu jakobinów; od 1834 r. współpracował z Mazzinimi i organizacją Młode Włochy; propagował ideę obalenia wszystkich władców włoskich i utworzenia demokratycznej republiki włoskiej.