Ferdynand I Habsburg (1793-1875) – Franciszka Habsburga i Marii Teresy Burbon,  cesarz austriacki w latach 1835-1848; ze względu na jego upośledzenie umysłowe, faktyczne rządy za niego sprawował Metternich; za jego panowania przeprowadzono uwłaszczenie chłopów; w 1848 r. abdykował na rzecz Franciszka Józefa I.