Ludwik Filip I (1773-1850) – syn księcia Orleanu Ludwika Filipa z młodszej linii Burbonów; podczas rewolucji francuskiej należał do klubu jakobinów; po objęciu tronu francuskiego przez Ludwika XVIII związał się z liberałami; po rewolucji lipcowej w 1830 r. zasiadł na tronie francuskim dzięki poparciu mieszczańskiej finansjery; w 1848 r. w wyniku rewolucji lutowej został obalony i zmuszony do emigracji; zmarł na wygnaniu w Anglii.