Saint-Simon Claude Henri (1760-1825) – francuski filozof i historyk pochodzenia arystokratycznego, jeden z czołowych przedstawicieli socjalizmu utopijnego; postulował przebudowę istniejącego systemu gospodarczego przez usunięcie wad kapitalizmu w drodze racjonalnej reorganizacji produkcji i stworzenia tzw. społeczeństwa industrialnego; organizacją tego procesu powinna się zająć nauka o społeczeństwie.