Chopin Fryderyk (1810-1849) – słynny pianista i najwybitniejszy polski kompozytor; w 1830 r. wyjechał  z kraju i działał głównie we Francji; jego twórczość charakteryzował wysoce indywidualny styl łączący narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej ze zdobyczami muzyki romantyzmu; tworzył kompozycje fortepianowe – 2 koncerty, mazurki, polonezy, nokturny, etiudy, preludia, walce, ballady scherza, sonaty oraz utwory kameralne.