Cort Henry (1740-1800) – angielski hutnik, wynalazca i przemysłowiec; opracował technologię walcowania prętów żelaznych za pomocą walców bruzdowych, zrewolucjonizował przemysł hutniczy wprowadzając pudlarski proces otrzymywania stali w wyniku prażenia surówki (tzw. pudlingowanie); niepowodzenia finansowe spowodowały, że zmarł w niedostatku.