Ericsson John (1803-1889) – amerykański inżynier i wynalazca pochodzenia szwedzkiego; w 1836 r. opatentował okrętową śrubę napędową; po przeniesieniu się w 1839 r, do USA zbudował okręt wyposażony w obrotową wieżę artyleryjską – okręt Monitor; w 1870 r. zaprojektował okręt podwodny z działem.