Hamilton Alexander (1757-1804) – amerykański polityk i przywódca federalistów – przyczynił się do przyjęcia konstytucji z silnym rządem centralnym; w latach 1789-1797 sprawował urząd sekretarza skarbu, w 1791 r.  założył Bank Stanów Zjednoczonych; zmarł w wyniku ran odniesionych w pojedynku.