Hercen Aleksander (1812-1870) – rosyjski myśliciel, prozaik, publicysta i działacz polityczny; za swoją działalność polityczną był karany zesłaniem; w 1847 r. wyjechał na Zachód i w 1853 r. w Londynie założył Wolną Drukarnię Rosyjską, w której wydawał almanach „Polarna Zwiezda” i  pismo polityczne „Kołokoł”; autor m.in. powieści Wspomnienia pewnego młodego człowieka, Czyja wina?, pracy publicystyczno-filozoficznej Dylematyzm w nauce, rozprawy o doktrynie tzw. socjalizmu rosyjskiego Rosja i stary świat.