Klenze Leo von (1784-1864) – niemiecki architekt, przedstawiciel romantycznego historyzmu, autor licznych prac teoretycznych z dziedziny architektury i archeologii; od 1816 r. działał w Monachium jako naczelny architekt króla bawarskiego Ludwika I; główne jego dzieła to: Gliptoteka, Propyleje w Monachium, nowe skrzydło muzeum Ermitaż w Petersburgu.