Maistre Joseph de (1753-1821) – francuski filozof i pisarz społeczno-polityczny; jako przedstawiciel tradycjonalizmu o charakterze teokratycznym głosił, że społeczeństwo jest dziełem Opatrzności; był zwolennikiem monarchii i ustabilizowanej hierarchii społecznej; zwalczał idee rewolucji francuskiej (1789-1799) i filozofię oświeceniową.