Pestel Paweł (1793-1826)  – rosyjski oficer, przywódca Związku Południowego i jego programu politycznego; zwolennik republiki, likwidacji pańszczyzny i zrównania w prawach wszystkich narodowości imperium; za udział w powstaniu dekabrystów w 1826 r. został skazany na śmierć.