Beck Józef (1894-1944) pułkownik, dyplomata, polityk. Legionista i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Współpracownik Józefa Piłsudskiego i jedna z czołowych postaci obozu sanacyjnego - minister spraw wojskowych (1926), wicepremier (1930), minister spraw zagranicznych (1932-1939). Zwolennik równorzędnych stosunków Polski z ZSRR i Niemcami. Odrzucił żądania III Rzeszy wobec Polski. 18 IX 1939 r. wraz z rządem RP schronił się w Rumunii, gdzie został internowany i zmarł w 1944 r.