Żeleński Tadeusz, pseud. Boy (1874-1941). Krytyk literacki i teatralny, publicysta, tłumacz. Współpracował z kabaretem Zielony Balonik. Inicjował słynne kampanie publicystyczne - o wprowadzenie ślubów cywilnych, akcję świadomego macierzyństwa. W serii "Biblioteka Boya" wydał przekłady klasycznej literatury francuskiej. Zginął zamordowany przez hitlerowców.