Wojciech Korfanty

Korfanty Wojciech (1873-1939). Polityk, narodowy działacz na Śląsku, jeden z czołowych działaczy Chrześcijańskiej Demokracji. Poseł na sejm pruski i  do Reichstagu (1902-1918). Od 1918 r. członek Naczelnej Rady Ludowej. Komisarz plebiscytowy  i jeden z przywódców powstań śląskich. Poseł na sejm ()1919-1930). Przeciwnik sanacji i więzień brzeski w 1930 r. W latach 1934-1939 przebywał na emigracji w Czechosłowacji.