Kotarbiński Tadeusz (1886-1981). Filozof, logik, prakseolog. Zajmował się głównie prakseologią, czy teorią sprawnego działania oraz logiką formalną i etyką.