Marchlewski Julian, pseudonim Karski (1866-1925). Ekonomista i publicysta, działacz międzynarodowego i polskiego ruchu robotniczego. Współtwórca Związku Robotników Polskich (1889), współorganizator Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (1893). Od 1907 r. jeden z przywódców niemieckiego "Związku Spartakusa". Od 1918 r. działał w Rosji - współtwórca Międzynarodówki Komunistycznej (1919). W czasie wojny polsko-bolszewickiej przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (1920). Autor licznych prac z zakresu historii ekonomii.