Ignacy Mościcki

Mościcki Ignacy (1867-1946). Chemik i działacz polityczny. Wybitny uczony i współtwórca polskiego przemysłu chemicznego. Po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1926-1939). W działalności politycznej realizował linię polityczną marszałka Piłsudskiego. Po śmierci Piłsudskiego twórca i przywódca tzw. grupy zamkowej - liberalnego odłamu obozu sanacyjnego. We wrześniu 1939 r. internowany w Rumunii.