Słonimski Antoni (1895-1976). Poeta, satyryk, dramaturg i krytyk teatralny. W okresie międzywojennym współtwórca grupy poetyckiej Skamander i współpracownik "Wiadomości Literackich". Wojnę spędził na emigracji. Po wojnie między innymi kierował sekcją literatury UNESCO i Instytutem Kultury Polskiej w Londynie. Do Polski wrócił w 1951 r. W latach 1956-1959 pełnił funkcję prezesa Związku Literatów Polskich. Był inicjatorem Listu 34 (1964).