Szulz Bruno (1892-1942). Polski prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki.  Proza Schulza należy do nurtu modernistyczno-ekspresjonistycznego, nawiązującego do mitów, symboli i podświadomości i posługującego się groteską oraz ironią. Twórczość plastyczna miała charakter fantastyczno-groteskowych wizji, których głównym tematem była kobieta. Bruno Szulc został zamordowany przez nazistów w getcie