Tatarkiewicz Władysław (1886-1980). Filozof i historyk filozofii.  W okresie międzywojennym pracował na uniwersytetach w Wilnie, Poznaniu i Warszawie. W latach 1949-1957 został odsunięty przez władze komunistyczne od nauczania akademickiego. Do jego najważniejszych dzieł należą: Historia filozofii i Historia estetyki.