Tuwim Julian (1894-1954). Poeta. W okresie międzywojennym współtwórca grupy Skamander i współpracownik pism "Wiadomości Literackie" i "Cyrulik Warszawski". Uprawiał lirykę, satyrę i twórczość kabaretową. Tworzył również dla dzieci - np. Lokomotywa. Tłumaczył utwory klasycznej literatury rosyjskiej. Autor m.in. poematu Kwiaty polskie oraz zbiorów: Czary i czarty polskie, Rzecz czarnoleska.