Joseph Goebbels

Goebbels Joseph (1897-1945) – jeden z głównych współpracowników Hitlera i czołowych przywódców faszystowskich Niemiec; do NSDAP wstąpił w 1924 r.; od 1928 r. był posłem do Reichstagu, a w 1933 r. objął funkcję ministra propagandy i informacji, dzięki której wywierał decydujący wpływ na wszystkie dziedziny życia kulturalnego III Rzeszy, indoktrynując społeczeństwo niemieckie w duchu posłuszeństwa wobec Hitlera i nienawiści rasowej; w IV 1945 r. popełnił samobójstwo w oblężonym Berlinie.